Door verder te gaan met navigeren, accepteert u het gebruik van cookies die bedoeld zijn om de prestaties van deze site te verbeteren en u aan uw voorkeuren aangepaste diensten en inhoud voor te stellen. Om meer te weten of uw instellingen te wijzigen, klik hier.
Recherche Laval Europe
Vier generaties van knowhow op het gebied van Horloges en Sieraden maken
Home Wettelijke vermeldingen en verantwoording

Wettelijke vermeldingen en verantwoording

REDACTEUR

Identificatie van de firma: Laval S.A.S.

Maatschappelijke zetel: Zone artisanale - 37310 CHÉDIGNY - Frankrijk

HR Tours B 572 206 977

Intracommunautair BTW-nummer: FR 12 572 206 977

APE-code: 4648Z

Bedrijfskapitaal: € 707.000,00

Publishing Director: Catherine Laval, DG

Contact : contact@laval-europe.com

PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die op de website van Laval vergaard kunnen worden, zijn bestemd voor de verwerking van de verzoeken van de gebruikers en kunnen eveneens gebruikt worden voor administratieve, commerciële en/of marketing doeleinden.

De geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens vanaf de website laval-europe.com werd gemeld bij de CNIL, de Franse privacy waakhond onder de referentie 1720137 v 0.

Overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de wet 78-17 van 6 januari 1978 ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, heeft u op ieder moment recht op inzage, doorgifte, rectificatie, bijwerking en verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens.

Schrijf, om van een van deze rechten gebruik te maken, naar de firma Laval: Etablissements Laval - site internet Laval Europe  - Zone artisanale - 37310 CHÉDIGNY of stuur een e-mail naar: cnil-laval@laval-europe.com

VERANTWOORDING

Ontwerp en uitvoering van de website: imagidée 11 rue Lamblardie - 37600 Loches

Host: Planet Service - 21, rue de Fécamp 75012 Paris

FOTOVERANTWOORDING

Op alle op deze website getoonde afbeeldingen is het copyright van toepassingt.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De website is het exclusieve eigendom van de firma LAVAL S.A.S., die als enige bevoegd is de rechten van intellectuele eigendom en de persoonlijkheidsrechten met betrekking tot deze website te gebruiken en te exploiteren, met name de merken, tekeningen en modellen, en wel, als oorspronkelijk recht of door een overdracht of een exploitatielicentie. Het is ten strengste verboden de website www.laval-europe.fr of een deel hiervan, anders dan voor persoonlijke en privé doeleinden zonder commercieel doel te gebruiken, met name door downloaden, reproductie, doorgifte of afbeelding.

HYPERLINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Het aanmaken van hyperlinks naar de website is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma LAVAL S.A.S. die deze toestemming op ieder moment kan intrekken. De firma LAVAL S.A.S. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de met de website verbonden websites.

COOKIES

Volgens toepassing van de bepalingen van de richtlijn 2002/58/EG maakt LAVAL S.A.S. gebruik van cookies bedoeld voor persoonlijke identificatie.

Deze cookies blijven gedurende vijf (5) jaar opgeslagen in de computer van de internetgebruiker, tenzij laatstgenoemde deze verwijdert. Iedere internetgebruiker heeft de mogelijkheid deze cookies te weigeren, door te klikken op de knop “cookies verwijderen” in de internetopties/tab: privacy, maar is zich er daarbij van bewust dat het gebruik van de website hierdoor beperkt kan worden. Een cookie stelt ons in staat u te identificeren. Over het algemeen slaat deze gegevens op m.b.t. het browsen van uw computer op onze website (de pagina’s die u bezocht heeft, de datum en het tijdstip van het bezoek, enz.), die wij kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

AANSPRAKELIJKHEID VAN LAVAL S.A.S.

Onder de door de wet toegestane voorwaarden kan de firma LAVAL S.A.S. niet aansprakelijk gesteld worden:

-    voor onnauwkeurigheden, onjuistheden, omissies of enige schade voortvloeiend uit inbraak door een derde, waardoor de op de website ter beschikking gestelde informatie gewijzigd worden,

-    in geval van schade veroorzaakt door de toegang van een onbevoegde derde tot de website www.laval-europe.com of waardoor de toegang hiertoe onmogelijk is.

De bezoeker wordt geïnformeerd dat de toegang tot de website op ieder moment onderbroken kan worden door de firma LAVAL S.A.S. om redenen van onderhoud, veiligheid of enige andere technische reden.

TOEPASSELIJK RECHT

Onderhavige voorwaarden vallen onder het Franse recht. De Franse rechtbanken zijn als enige bevoegd om van een geschil kennis te nemen dat direct of indirect te maken heeft met de toegang tot onderhavige website of het gebruik hiervan. De originele versie van deze voorwaarden is in het Frans opgesteld. In geval van een conflict of een tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en onderhavige, prevaleert de Franse versie.

Newsletter

Abonneer u om al onze actualiteiten te volgen

Vier generaties van knowhow op het gebied van horloges en sieraden maken

Algemene verkoopvoorwaarden - Wettelijke vermeldingen en verantwoording