Door verder te gaan met navigeren, accepteert u het gebruik van cookies die bedoeld zijn om de prestaties van deze site te verbeteren en u aan uw voorkeuren aangepaste diensten en inhoud voor te stellen. Om meer te weten of uw instellingen te wijzigen, klik hier.
Recherche Laval Europe
Vier generaties van knowhow op het gebied van Horloges en Sieraden maken
Home Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

LAVAL S.A.S. -  Zone artisanale - 37310 CHÉDIGNY - Frankrijk - Tel +0033(0)2 47 91 12 34?- Fax +0033(0)2 47 92 59 50 - www.laval-europe.com

1) ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De goederen worden altijd voor rekening en risico van de ontvanger vervoerd.
De foto’s van onze advertenties, mailings en catalogi zijn niet bindend.
Wij behouden ons het recht voor om op ieder willekeurig moment bepaalde artikelen uit het assortiment te halen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vermelding van de materialen, deze wordt door de fabrikanten verstrekt.
 In geval van kleurverschillen in de stoffen voor de buideltjes, verschillen in de tinten en het uiterlijk van de doosjes of verschillen in de kleurenafdruk van de papieren tassen, tasjes, kussendoosjes en meer in het algemeen in geval van enig verschil in de vervaardiging van onze producten kan de firma LAVAL niet aansprakelijk gesteld worden. Ruilen is in geen geval mogelijk.
 De per doosje, tasje of pakket verpakte inhoud kan niet gedetailleerd worden.
 De hoeveelheden per verpakking worden slechts ter indicatie en zonder verplichting vermeld.
 De heffingen worden volgens het geldende tarief gefactureerd.
 De prijzen van de zilveren artikelen worden ter indicatie gegeven tegen een koers van € 700 exclusief BTW voor een kilo zilver.

Het gewicht van de sieraden wordt ter indicatie gegeven.

De prijzen van de gouden artikelen worden ter indicatie gegeven tegen een koers van € 36.000 exclusief BTW voor een kilo goud.

De prijzen worden ter indicatie gegeven en kunnen op ieder moment gewijzigd worden aan de hand van de koers van de metalen, de valuta, de grondstoffen of van andere omstandigheden.

2) VERZENDKOSTEN

Voor iedere verzending worden verzendkosten (porto- en verpakkingskosten) in rekening gebracht.
Deze kosten variëren afhankelijk van het land, het gewicht, de tarieven van de transporteurs en de geldende wetgeving. Deze kunnen op ieder moment gewijzigd worden.

Voor Frankrijk:
Bestellingen onder € 180 excl. BTW: € 12 excl. BTW *
Bestelling vanaf € 180 excl. BTW en binnen een limiet van 20 kg: € 8 excl. BTW
Voor een gewicht van meer dan 20 kg en binnen een limiet van 30 kg: + € 6 excl. BTW (ofwel een totaalbedrag van € 14 excl. BTW)
Vanaf 30 kg: € 0,50 excl. BTW per extra kg

Voor België en Luxemburg:
Bestellingen onder € 180 excl. BTW: € 16 excl. BTW *
Bestelling vanaf € 180 excl. BTW en binnen een limiet van 20 kg: € 12 excl. BTW
Voor een gewicht van meer dan 20 kg: € 1,50 excl. BTW per extra kg

Voor Duitsland, Oostenrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Ierland:
Bestellingen onder € 180 excl. BTW: € 18 excl. BTW *
Bestelling vanaf € 180 excl. BTW en binnen een limiet van 20 kg: € 14 excl. BTW
Voor een gewicht van meer dan 20 kg: € 20 excl. BTW per extra kg

* Bij een bestelling van minder dan € 180 excl. BTW maar met een gewicht van meer dan 20 kg zijn de gewichtsvoorwaarden van toepassing.

Voor de Franse Overzeese gebiedsdelen en departementen: Verzendkosten voor uw rekening

Andere landen: Variabele verzendkosten afhankelijk van het land

Speciale service voor de verzending van een los sieraad: uitsluitend voor een ring of een trouwring of een zetting of een gegraveerd sieraad
of een speciale bestelling zijn de kosten voor verzending met Track & Trace beperkt tot € 5 excl. BTW voor Frankrijk
en tot € 8 excl. BTW voor Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje.

3) BETALINGSVOORWAARDEN

Voor klanten in Frankrijk (buiten de overzeese departementen en gebiedsdelen) geldt een betalingstermijn van 30 dagen netto vanaf de factuurdatum, door middel van een genormaliseerde handelswissel, een cheque, een bank- of giro-overschrijving of een incasso. De firma Laval behoudt zich echter het recht voor de betaling van de totale verkoopprijs op het moment van de bestelling of bij ontvangst van de rekening te eisen, naargelang de aard of het bedrag van de bestelling of in geval van herhaaldelijk terugkerende betalingsincidenten.
Voor de volgende landen: Oostenrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland geldt een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum, door middel van overschrijving naar onze plaatselijke bank, waarvan het adres en het rekeningnummer op de factuur staan vermeld, of door middel van een betaalkaart.
Andere landen: Betaling vooraf door middel van overschrijving of een betaalkaart.
Nieuwe klant: betaling vooraf door middel van overschrijving of een betaalkaart.

4) GARANTIE

Indien een van onze artikelen een fabrieksfout vertoont of u niet geheel tevreden stelt, heeft u 10 volle dagen de tijd om dit naar ons terug te zenden, vergezeld van de aankoopfactuur, in ongeschonden staat en in zijn originele verpakking, teneinde teruggenomen te kunnen worden. Na deze termijn kunnen de producten niet teruggenomen, noch geruild worden.
- Reparaties: sieraden met een waarde onder € 10 vallen niet onder onze reparatieservice. Voor sieraden met een waarde van € 10 of meer, wordt voor iedere reparatie een forfaitair bedrag van € 5 in rekening gebracht, bovenop de reparatiekosten en de forfaitaire verzendkosten van € 5 excl. BTW. Alleen de sieraden van de LAVAL collecties en de door LAVAL gedistribueerde merken, die binnen een jaar na de factuurdatum  met de aankoopfactuur en de productreferentie verzonden worden, vallen onder onze reparatieservice. 

5) GRAVEREN

Wij graveren uitsluitend onze eigen sieraden. Een klant die ons een sieraad ter gravering verzendt, moet een kopie van de aankoopfactuur met de referentie van het product verstrekken. Gegraveerde sieraden worden niet teruggenomen, noch geruild en moeten vooraf tijdens de bestelling betaald worden.

- Speciale service ringen/trouwringen en graveren: Voor onze klanten die een ring met een bepaalde maat of een gegraveerd sieraad wensen en in het exclusieve kader van deze producten bieden wij een verzending voor een forfaitair bedrag van € 5 excl. BTW voor Frankrijk en € 8 voor Luxemburg en België.

6) NAMAAK

Reproductie van onze producten, modellen, verpakkingen, dozen, etiketten, tekeningen en drukplaten, conditioneringen, kleurensystemen waarop de prijzen of het gebruikte metaal vermeld staan, grafische richtlijnen en logo’s, zelfs gedeeltelijk, is verboden en zal bestraft worden volgens toepassing van de bepalingen van het intellectuele-eigendomsrecht. Het is tevens verboden foto’s, afbeeldingen of logo’s van onze website of catalogi te nemen, op straffe van rechtsvervolging.

7) ONBETAALDE FACTUREN

Achterstallige betaling van verschuldigde bedragen leidt van rechtswege tot een boete die gelijk is aan drie maal de geldende wettelijke rente en een forfaitaire schadevergoeding voor de incassokosten van € 40 (artikel D 441-5 van het Franse Wetboek van Koophandel), onverminderd een aanvullende schadevergoeding op vertoon van bewijsstukken (artikel L441-6 lid 12 van bovenvernoemd wetboek).

8) BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de prijs. De koper is echter aansprakelijk voor de risico’s van verlies en vernietiging. Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage en rectificatie van de u betreffende gegevens. Ieder geschil met betrekking tot onze verkopen, ongeacht de aard hiervan, zal uitsluitend aanhangig gemaakt kunnen worden bij de Rechtbank van Koophandel van Tours (Frankrijk).

 

Newsletter

Abonneer u om al onze actualiteiten te volgen

Vier generaties van knowhow op het gebied van horloges en sieraden maken

Algemene verkoopvoorwaarden - Wettelijke vermeldingen en verantwoording